Chi tiết sản phẩm
Pallet PL05-LK

Thông số kỹ thuật

Kích thước Đường nâng Trọng lượng Tải trọng tĩnh Tải trọng động Số điểm chống trượt
1200 x 1000 x150mm ± 2% 4 22.5+ 0.5 kg 4T 1T 20

Sản phẩm cùng loại
Pallet PL08-LK
Pallet PL08-LK
Pallet PL09-LK
Pallet PL09-LK  
Pallet PL11-LK
Pallet PL11-LK
Pallet PL10-LK
Pallet PL10-LK
Pallet PL06-LK
Pallet PL06-LK
Pallet PL01-LK
Pallet PL01-LK
Pallet PL04-LK
Pallet PL04-LK
Pallet PL12-LK
Pallet PL12-LK
Pallet PL15-LK
Pallet PL15-LK
Pallet PL16-LK
Pallet PL16-LK