Chi tiết sản phẩm
Pallet PL06-LK

Thông số kỹ thuật

Kích thước Đường nâng Trọng lượng Tải trọng tĩnh Tải trọng động Số điểm chống trượt
1100 x 1100 x 150mm ± 2% 4 18.5 ± 0.5 kg 4T 1T 13

Sản phẩm cùng loại
Pallet PL08-LK
Pallet PL08-LK
Pallet PL09-LK
Pallet PL09-LK  
Pallet PL11-LK
Pallet PL11-LK
Pallet PL10-LK
Pallet PL10-LK
Pallet PL01-LK
Pallet PL01-LK
Pallet PL04-LK
Pallet PL04-LK
Pallet PL05-LK
Pallet PL05-LK
Pallet PL12-LK
Pallet PL12-LK
Pallet PL15-LK
Pallet PL15-LK
Pallet PL16-LK
Pallet PL16-LK