Chi tiết sản phẩm
HS011-SH

Thông số kỹ thuật

Kích thước (External)
715 x 465 x 330 mm ± 10 mm

Sản phẩm cùng loại
Thùng nhựa HS014LM
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
HS002-SH
HS002-SH
HS004-SH
HS004-SH
HS005-SH
HS005-SH
HS008-SH
HS008-SH
HS012-SH
HS012-SH
HS009-SH
HS009-SH
HS010-SH
HS010-SH
HS013-SH
HS013-SH
HS014-SH
HS014-SH
HS016-SH
HS016-SH
HS018-SH
HS018-SH