Chi tiết sản phẩm
Đầu phay ghép mảnh dạng đĩa .

Dùng phay rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .

Sản phẩm cùng loại
Đầu phay ghép mảnh phay ren.
Dùng phay ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay ghép mảnh dạng bát .
Dùng phay mặt phẳng trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao tiện ngoài .
Dùng Tiện ngoài trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao cắt rãnh ngoài .
Dùng tiện rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao tiện lỗ .
Dùng tiện lỗ trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng . 
Cán dao tiện ren .
Dùng tiện ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao cắt rãnh mặt đầu .
Dùng tiện rãnh mặt đầu trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao tiện rãnh trong .
Dùng tiện rãnh trong trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao tiện rãnh góc .
Dùng tiện rãnh góc trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Cán dao phay trụ ghép mảnh.
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , máy chuyên dùng.
Cán dao trụ lắp mảnh cầu .
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Đầu phay ghép mảnh dạng trụ.
Dùng phay mặt phảng rãnh trên máy CNC. máy chuyên dùng .