Chi tiết sản phẩm
Thùng nhựa A2

Kích thước ngoài : 615x382x202 mm  . Kích thước trong : 572x344x196 mm

Sản phẩm cùng loại
Thùng nhựa B1
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa A4
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....
Thùng nhựa A3
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa B2
Dùng để sản phẩm . linh kiện ,.......
Thùng nhựa B5
Dùng để sản phẩm , linh kiện ...........
Thùng nhựa B6
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Thùng nhựa B4
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Thùng nhựa B3
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......