Chi tiết sản phẩm
Lồng Thép hình 1.

Tên sản phẩm

Mã hàng

Mặt lưới

Kích thước bề ngoài mm

Dây sắt
Φ mm

Chân cao
mm

Dung
tích
M3

Lượng chứa
kg

 

 

 

Dài

Rộng

Cao

Lồng sắt nhỏ

GS-S1

30X30

800

500

530

3

100

0.15

250

Lồng sắt nhỏ

GS-C2

50X50

800

600

640

6

100

0.22

800

Lồng sắt trung

GS-E3

100X100

1000

800

840

6

100

0.52

800

Lồng sắt trung

GS-EC3

50X100

1000

800

840

6

100

0.52

1000

Lồng sắt trung

GS-C3

50X50

1000

800

840

6

100

0.52

1500

Lồng sắt lớn

GS-E4

100X100

1200

1000

890

6

100

0.84

800

Lồng sắt lớn

GS-EC4

50X100

1200

1000

890

6

100

0.84

1000

Lồng sắt lớn

GS-C4

50X50

1200

1000

890

6

100

0.84

1500

 

Sản phẩm cùng loại
Lồng Thép hình 2.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Lồng Thép hình 3.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....
Lồng Thép hình 4.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....