Chi tiết sản phẩm
Chổi làm sạch dạng trụ .

Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng .

Sản phẩm cùng loại
Chổi làm sạch .
Dùng làm sạch sản phẩm bằng tay hoặc trên máy .
Chổi làm sạch dạng bánh .
Dùng làm sạch sản phẩm trên máy chuyên dùng , cầm tay .