Chi tiết sản phẩm
Chổi làm sạch dạng bánh .

Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng .

Sản phẩm cùng loại
Chổi làm sạch .
Dùng làm sạch sản phẩm bằng tay hoặc trên máy .
Chổi làm sạch dạng trụ .
Dùng để làm sạch sản phẩm trên máy cầm tay hoặc máy chuyên dùng .