Chi tiết sản phẩm
Dụng cụ mại lại .

Chúng tôi nhận mài và phủ lại các loại dụng cụ : Mũi khoan , dao phay , mảnh cắt CBN , mảnh kim cương .

Sản phẩm cùng loại
Hình ảnh mài , phủ
Hình ảnh mô tả sản phẩm trước và sau khi mài và phủ .