Chi tiết sản phẩm
Dụng cụ đo giới hạn ren theo tiêu chuẩn JIS

Sản phẩm cùng loại
Dưỡng ren
Dụng cụ kiểm ren trục tiêu chuẩn
Dụng cụ đo giới hạn ren theo tiêu chuẩn ISO
Dụng cụ kiểm ren lỗ tiêu chuẩn