Dụng cụ đo
Thước cặp điện tử
Pame điện tử
Thược cặp cơ
Đồng hồ so cơ
Đồng hồ so điện tử
Máy đo độ cứng
Thước đo cao
Thước đo sâu
Pame cơ