Mảnh cắt
Mảnh cắt rãnh đặc biệt.
Dùng để tiện rãnh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Mảnh phay ren.
Dùng phay ren trên máy CNC , máy chuyên dùng ..
Mảnh cắt đặc chủng .
Dùng gia công định hình trên máy CNC , vạn năng , chuyên dùng .
Mảnh tiện ngoài , trong
Dùng cho máy tiện CNC và máy tiện vạn năng.
Mảnh tiện ren.
Dùng tiện ren trong ,ren ngoài , ren hệ mét , inch , pitch trên máy CNC , vạn năng.
Mảnh dao cắt rãnh trong,ngoài
Dùng cắt rãnh trong ,ngoài trên máy CNC, vạn năng , máy chuyên dùng .
Mảnh phay .
Dùng để phay trên máy phay CNC , vạn năng , máy chuyên dùng .