Thùng rác CN
Thùng rác TRH-240 nắp hở
Thùng rác TRH-240 nắp hở
Thùng rác TR-240 nắp kín
Thùng rác TR-240 nắp kín
Thùng rác TR-120 nắp kín
Thùng rác TR-120 nắp kín