Thùng nhựa - SB
Thùng trong 90L
Thùng nhựa trong , có nắp , có bánh xe .
Thùng trong 55L
Thùng nhựa trong có nắp , có bánh xe .
Thùng trong 30L
Thùng trong có nắp , có bánh xe .
Thùng HS019LM Đặc
Dùng để đựng , chứa sản phẩm , linh kiện .....có bánh xe thuận lợi cho việc di chuyển .
Thùng HS017LM
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
khay YM06
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Khay dụng cụ lớn
Dùng để sản phẩm , dụng cụ , linh kiện ....
Khay dụng cụ to
Dùng để sản phẩm , dụng cụ , linh kiện .....
Khay dụng cụ vừa
Dùng để sản phẩm , dụng cụ , linh kiện ....
Khay dụng cụ nhỏ
Dùng để sản phẩm , dụng cụ , linh kiện ....
HS003-SB
HS003-SB
HS006-SB
HS006-SB