Khay hút chân không
Khay pet
Dùng để sản phẩm , linh kiện làm theo yêu cầu khách hàng .
Khay PVC
Dùng để sản phẩm , linh kiện làm theo yêu cầu khách hàng .
Khay PP
Dùng để sản phẩm , linh kiện làm theo yêu cầu khách hàng .