Dụng cụ cắt gia công cơ khí
Lưỡi Cưa Vòng .
Dùng để cưa , cắt đứt kim loại , dạng thanh , ống , dạng hộp ......
Taro đai ốc .
Dùng trong taro đai ốc trên các máy chuyên dùng .
Đá mài .
Dùng để mài các sản phẩm cơ khí trên máy chuyên dùng và vạn năng .
Đầu phay ghép mảnh phay ren.
Dùng phay ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay ghép mảnh dạng bát .
Dùng phay mặt phẳng trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Đầu phay ghép mảnh dạng đĩa .
Dùng phay rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao tiện ngoài .
Dùng Tiện ngoài trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao cắt rãnh ngoài .
Dùng tiện rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao tiện lỗ .
Dùng tiện lỗ trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng . 
Cán dao tiện ren .
Dùng tiện ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao cắt rãnh mặt đầu .
Dùng tiện rãnh mặt đầu trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Cán dao tiện rãnh trong .
Dùng tiện rãnh trong trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .