Dụng cụ cắt gia công cơ khí
Dao phay 6 me dài .
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 3 me ngắn.
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 3 me dài .
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay cầu 2 me ngắn.
Dùng phay tinh trên máy CNC, vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay cầu 2 me cổ dài .
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Dao phay khắc chữ .
Dùng phay rãnh nhỏ , khắc chữ trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Dao phay cầu 4 me .
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Mảnh tiện ngoài , trong
Dùng cho máy tiện CNC và máy tiện vạn năng.
Mảnh tiện ren.
Dùng tiện ren trong ,ren ngoài , ren hệ mét , inch , pitch trên máy CNC , vạn năng.
Mảnh dao cắt rãnh trong,ngoài
Dùng cắt rãnh trong ,ngoài trên máy CNC, vạn năng , máy chuyên dùng .
Mảnh phay .
Dùng để phay trên máy phay CNC , vạn năng , máy chuyên dùng .
Mũi khoan ghép mảnh định hình
Dùng khoan lỗ trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .