Xe đẩy tay
Xe đẩy tay XB300
Dùng để vận chuyển sản phẩm , linh kiện ....
 
Xe đẩy tay XTB 100D
Dùng vận chuyển hàng hóa , sản phẩm , thiết bị .....
Xe đẩy tay XTB 100T2
Dùng để vận chuyển sản phẩm , thiết bị , linh kiện .....
Xe đẩy tay XTB 100T3
Dùng để vận chuyển sản phẩm , linh kiện, thiết bị ....
Xe đẩy tay XTH 200L
Dùng vận chuyển sản phẩm , thiết bị , linh kiện .....
Xe đẩy tay XTH 250S2
Dùng để vận chuyển sản phẩm , linh kiện , thiết bị .....
Xe đẩy tay XTL 130T2
Dùng vận chuyển sản phẩm , linh kiện , thiết bị .....