Xe nâng tay ,điện
Xe nâng tay XT
Dùng nâng palet , kệ hàng , sản phẩm , thiết bị ......
Xe nâng tay XT dài
Dùng để nâng palet hàng , kệ hàng , sản phẩm , thiết bị ......
Xe nâng điện
Dùng để nâng palet hàng , kệ hàng , sản phẩm ,thiết bị .....