Giá kệ , khay linh kiện
Khay linh kiện
Dùng để các sản phẩm , linh kiện , dụng cụ .....
GIÁ KỆ 1
Dùng để sản phẩm , linh kiện , hàng hóa ......
GIÁ KỆ SHEVING DẠNG V

Đây  Là dạng kệ được thiết kế để chứa hàng hóa loại nhẹ từ 50kg/tầng cho đến 200kg/tầng.

Thanh đỡ của dạng kệ này có móc 2 đầu liên kết với cột kệ có hình dạng chữ V.

GIÁ KỆ CÓ BÁNH XE
D Dùng để sản phẩm , linh kiện , thiết bị , hàng hóa .....
GIÁ KỆ ĐA NĂNG
Dùng để sản phẩm . linh kiện , thiết bị , hàng hóa .......
GIÁ KỆ ĐA NĂNG 1
Dùng để sản phẩm , linh kiện , thiết bị , .......
GIÁ KỆ PALET
Dùng để palet hàng , kiện hàng , thiết bị , sản phẩm .........