Lưỡi cưa kim loại
Lưỡi Cưa Vòng .
Dùng để cưa , cắt đứt kim loại , dạng thanh , ống , dạng hộp ......