Thùng - khay nhựa công nghiệp
Thùng trong 90L
Thùng nhựa trong , có nắp , có bánh xe .
Thùng trong 55L
Thùng nhựa trong có nắp , có bánh xe .
Thùng trong 30L
Thùng trong có nắp , có bánh xe .
Thùng nhựa theo yêu cầu
Thùng nhựa theo bản vẽ
Thùng HS019LM Đặc
Dùng để đựng , chứa sản phẩm , linh kiện .....có bánh xe thuận lợi cho việc di chuyển .
Thùng HS017LM
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa HS014LM
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Thùng nhựa B1
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
khay YM06
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa A4
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....
Thùng nhựa A3
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa A2
Dùng để sản phẩm , Linh kiện .....