Mảnh cắt các loại CBN,PCD, Carbide….

Mảnh cắt các loại CBN,PCD, Carbide….

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Mảnh cắt – Insert

Hãng sản xuất: doi-tac-3