Nhựa MC, POM

Nhựa MC, POM

Nhựa Teflon dạng Tấm , cây , ống có khả năng chụi mài mòn , chụi nhiệt …. rất tốt .

Nhựa Teflon dạng Tấm , cây , ống có khả năng chụi mài mòn , chụi nhiệt …. rất tốt .