Pallet

Pallet

Nhựa BAKELITE là dạng nhựa có tính chụi mài mòn , chụi nhiệt , chống tĩnh điện ….

Nhựa BAKELITE là dạng nhựa có tính chụi mài mòn , chụi nhiệt , chống tĩnh điện ….