Van, vòng bi

Van, vòng bi

Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng .

Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng .

Nội dung thông số